hva

Hogeschool van Amsterdam

Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de Hogeschool van Amsterdam op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen..

 

Het Centre for Market Insights (CMI) is een innovatief onderzoekscentrum gelieerd aan de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Amsterdam zonder winstoogmerk en met als doel naar aanleiding van (kwantitatief) onderzoek nieuwe onderwijsmaterialen en onderzoeksmethoden te ontwikkelen door te experimenteren met state-of-the-art analyse tools en door innovatie, oplossingen te zoeken voor digital analytics uitdagingen in het (Amsterdamse) bedrijfsleven. Binnen het CMI wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar drie thema’s:

  • de invloed van digitalisering op de business modellen van bedrijven
  • de meerwaarde van nieuwe technologie voor bedrijven en klanten
  • de ruimtelijke effecten van de inzet van technologie
force21

Force21

Met een gestandaardiseerde aanpak, onze ervaringen, overtuigingen en de laatste inzichten implementeert Force21 succesvol commerciële organisaties. Je kunt op ons vertrouwen om de commerciële instelling, methodes en executie aan te pakken om de mogelijkheden in de markt te grijpen.

Wij zijn een gebalanceerde mix van commercieel gedreven professionals. Met jaren ervaring in de Cloud en Provider markt weten we hoe we je bedrijf commercieel kunnen optimaliseren.

Interesse om samen te werken?